T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SÜREKLİ İŞÇİ KDROSUNA GEÇİŞ İLE İLGİLİ

         Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında taşeron işçi olarak çalışanlara 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de getirilen hüküm gereği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23. ve 24. Maddeleri gereği geçici işçi statüsüne geçirilmesine karar verilmiştir.

       Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı birimlerde çalıştırılan temizlik ve özel güvenlik personellerinin yukarıda belirtilen Kanun Hükmünde Kararname gereği sürekli işçi kadrolarına geçiş süreci ile ilgili başvuruları alınmış ve Tespit Komisyonu tarafından başvuruları incelenmiştir. Bugün itibari ile açıklanması gereken sınava girmeye hak kazanan personel listesi daha sonra ilan edilecektir.